ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ช้างน้อย

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ช้างน้อย

119/489 ม.14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000