ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ดอกอัญชัน

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ดอกอัญชัน

หมู่บ้านเกนวิลล์บางคูรัด ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110