ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่เรวดี

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่เรวดี

55/310 ม.3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160