ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่โคลีเซี่ยม

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่โคลีเซี่ยม

303/27 ถ.ช่างอากาศอุทิศ Coliseum แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210