ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่

98/2-3 ม.7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000