ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ 29-

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ 29-

99/390 ซ.ชนากาญจน์ ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000