ข้อมูลร้าน ข้าวราดแกงป้ากี (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ข้าวราดแกงป้ากี (จ.บุรีรัมย์)

6/4 ม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-970208284