ข้อมูลร้าน ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง

หน้าวัดธรรมิกราช ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000