ข้อมูลร้าน ข้าวหลามแม่ทองอยู่

ข้อมูลร้าน ข้าวหลามแม่ทองอยู่

ช39/152 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000