ข้อมูลร้าน ข้าวหลาม บ้านเฮา (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ข้าวหลาม บ้านเฮา (จ.ยโสธร)

32 ม.9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

66-933401878