ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมะม่วงน้องฟ้าใส (เจ้าเก่า) (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมะม่วงน้องฟ้าใส (เจ้าเก่า) (จ.ลำพูน)

ร้านข้าวเหนี่ยวมะม่วงน้องฟ้าใส บ้านกลางม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-918560375