ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวไก่ทอด (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวไก่ทอด (จ.สงขลา)

97/17 หมู่3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-829917819