ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียว 4 รส (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียว 4 รส (จ.สงขลา)

45/92 ซ.5 นิพัทธ์สงเคราะห์2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-840517844