ข้อมูลร้าน ข้าวแกงกรุงศรี

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงกรุงศรี

199/303 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000