ข้อมูลร้าน ข้าวแกงพุงกาง (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงพุงกาง (จ.สงขลา)

28/3 หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

66-862991185