ข้อมูลร้าน ข้าวแกงสวนหลวง ฮ่องกงพลาซ่า

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงสวนหลวง ฮ่องกงพลาซ่า

ฮ่องกงพลาซ่า แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120