ข้อมูลร้าน ข้าวแกงเมืองขลุง (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงเมืองขลุง (จ.ชลบุรี)

492/1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

66-922349627