ข้อมูลร้าน ข้าวโพดคั่ว แม่ทองศรี

ข้อมูลร้าน ข้าวโพดคั่ว แม่ทองศรี

ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000