ข้อมูลร้าน ข้าวโพดย่าง (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ข้าวโพดย่าง (จ.เพชรบุรี)

37 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-932536441