ข้อมูลร้าน ข้าวไก่อบสุราษฎร์ (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน ข้าวไก่อบสุราษฎร์ (จ.ภูเก็ต)

180/3 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

66-865951257