ข้อมูลร้าน ข้าวไข่เจียวตามใจ

ข้อมูลร้าน ข้าวไข่เจียวตามใจ

91 ซ.อุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

66-809542245