ข้อมูลร้าน ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง By ป้าเมย์

ข้อมูลร้าน ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง By ป้าเมย์

27 พหลโยธิน 16 ข้างเซเว่นตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000