ข้อมูลร้าน ครัวป้าไหม (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ครัวป้าไหม (จ.ชลบุรี)

ร้านครัวป้าไหม ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

66-632496824