ข้อมูลร้าน ครัวสุขอนันต์ แกงใต้ (พัทลุง)

ข้อมูลร้าน ครัวสุขอนันต์ แกงใต้ (พัทลุง)

289/9ม.2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110