ข้อมูลร้าน ครัวหมู่เฮา (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ครัวหมู่เฮา (จ.เชียงราย)

180 ม.4 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-988127219