ข้อมูลร้าน ครัวเจ้พิม

ข้อมูลร้าน ครัวเจ้พิม

152 ถนน โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230