ข้อมูลร้าน คลับ แปดแปด คาเฟ่ (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน คลับ แปดแปด คาเฟ่ (จ.ขอนแก่น)

44/11 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-624959669