คอรัล คาเฟ่

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 15% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 15% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020