คังเซน

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 15% สินค้าที่รวมรายการ จากราคาขายปลีก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 10% สินค้าที่ร่วมรายการ จากราคาขายปลีก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 15% สินค้าที่รวมรายการ จากราคาขายปลีก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 10% สินค้าที่ร่วมรายการ จากราคาขายปลีก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019