ข้อมูลร้าน คาเฟ่ชาพะยอม (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน คาเฟ่ชาพะยอม (จ.ขอนแก่น)

ร้านอยู่หน้าโลตัสเอ็กซ์เพรสตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-911303227