ข้อมูลร้าน คาเฟ่ ชาพะยอม (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน คาเฟ่ ชาพะยอม (จ.ชลบุรี)

276/300 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

66-992952566