ข้อมูลร้าน คุณดา (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน คุณดา (จ.ชลบุรี)

737/9 ถ.โพธิ์ทอง ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-816528975