ข้อมูลร้าน คุณแดง กาแฟสด (จ.ฉะเชิงเทรา)

ข้อมูลร้าน คุณแดง กาแฟสด (จ.ฉะเชิงเทรา)

52/1/3 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

66-805691465