ข้อมูลร้าน คุณแอ๋ม จร้า อาหารทะเล (จ.ลพบุรี)

ข้อมูลร้าน คุณแอ๋ม จร้า อาหารทะเล (จ.ลพบุรี)

75 ม.6 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

66-843111504