ข้อมูลร้าน ฅนกินยำ

ข้อมูลร้าน ฅนกินยำ

58/25 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000