ข้อมูลร้าน จิระภา ไก่หมุนหมักน้ำผึ้ง

ข้อมูลร้าน จิระภา ไก่หมุนหมักน้ำผึ้ง

65 ม.4 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000