ข้อมูลร้าน จ่าเริง มะพร้าวปั่นนมสด

ข้อมูลร้าน จ่าเริง มะพร้าวปั่นนมสด

88/3ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110