ข้อมูลร้าน ชงชา (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ชงชา (จ.เชียงราย)

531/5 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

66-899878600