ข้อมูลร้าน ชอบชา (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ชอบชา (จ.ขอนแก่น)

ร้านชั้นล่างของบ้านบียอนด์ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-986125987