ข้อมูลร้าน ชาตันหยง

ข้อมูลร้าน ชาตันหยง

(ร้านชาตันหยง หน้าหมู่บ้านเธียรทอง3) 28 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530