ข้อมูลร้าน ชานมใต้หวัน (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน ชานมใต้หวัน (จ.พิจิตร)

84/3 ม.2 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

66-871503606