ข้อมูลร้าน ชาบังนันปัตตานี สาขาที่ 30

ข้อมูลร้าน ชาบังนันปัตตานี สาขาที่ 30

264/5 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000