ข้อมูลร้าน ชาพะยอม@ปากแพรก

ข้อมูลร้าน ชาพะยอม@ปากแพรก

33 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140