ข้อมูลร้าน ชามิจิ

ข้อมูลร้าน ชามิจิ

29 ม.7 ถ.สายกลางทุ่ง4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000