ข้อมูลร้าน ชาลำมาศ

ข้อมูลร้าน ชาลำมาศ

324 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 70/3 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700