ข้อมูลร้าน ชาเจ้าพระยา (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ชาเจ้าพระยา (จ.ลำพูน)

25/2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-617909354