ข้อมูลร้าน ชาโคล (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน ชาโคล (จ.ภูเก็ต)

116/21 ถ.ปฏิพัทธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

66-633265496