ข้อมูลร้าน ชาไข่มุก...ไอ-ฉะ

ข้อมูลร้าน ชาไข่มุก...ไอ-ฉะ

3376 ร้านไอฉะ ชานมไข่มุก ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180