ข้อมูลร้าน ชาไข่มุก ไอ-ฉะ (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน ชาไข่มุก ไอ-ฉะ (จ.ระยอง)

บริษัทเอ็มจีซี อีทีที 500/128 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

66-985353247