ข้อมูลร้าน ชิค ชิค สเต็ก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

ข้อมูลร้าน ชิค ชิค สเต็ก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

256 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

66-623869191